امداد خودرو نمک آبرود

امداد خودرو نمک آبرود
تیتر سریع

امداد خودرو نمک آبرود یکی از شهرهای تحت پوشش امداد خودرو رهام است. امداد خودرو رهام در سراسر استان مازندران خدمات امداد خودرو را ارائه میدهد. این خدمات در شهر نمک آبرود شامل موارد زیر است:

  • اعزام سریع یدک کش معتبر
  • اعزام سریع مکانیک سیار در محل 
  • سرویس امداد باطری نمک آبرود 
  • سرویس امداد بنزین نمک آبرود
  • سرویس پنچرگیری سیار نمک آبرود
درخواست امداد خودرو