نماد سایت امداد خودرو رهام

امداد خودرو نور

امداد خودرو نور

امداد خودرو نور

تیتر سریع

امداد خودرو نور از سرویس های امداد خودرو مازندران ارائه شده توسط امداد خودرو رهام است. امداد خودرو رهام به منظور ارائه سریع خدمات امداد خودرو در مازندران نیروهای خود را در تمام شهرهای مازندران مستقر کرده است. این سرویس شامل خدمات حمل سریع خودرو با انواع خودروبر, مکانیکی سیار نور, جرثقیل نور, نیسان چرخگیر نور, پنچرگیری سیار نور, باطری به باطری سیار نور, سوخت رسانی سیار نور میشود. 

خودروبر نور

خودروبر نور شامل خدمات حمل خودرو با یدک کش نیسان و حمل خودرو با خودروبر حرفه کفی خودرو بر است. مزایای خودروبر نور شامل موارد زیر است:

خروج از نسخه موبایل